Excel tips

Excel op 1 pagina printen

Excel tips

Excel op één pagina printen kun je instellen in de afdrukopties. Wie herkent het niet? Je print een Excel werkblad en er komt net één kolom op de tweede pagina, terwijl het de vorige keer nog wel goed ging. De oorzaak: in het werkblad zijn gegevens toegevoegd, waardoor een van de kolommen iets breder is […]

Excel beveiliging

Excel tips

Voordat wordt uitgelegd hoe de beveiliging van Excel bestanden werkt, moet vooraf worden gemeld dat deze wachtwoorden gekraakt kunnen worden. Gebruik de beveiliging van Excel daarom ook puur om te voorkomen dat er per ongeluk wijzigingen worden gemaakt. Dus als Excel bijvoorbeeld wordt gebruikt voor het maken van een offerte en allerlei berekeningen in verborgen […]

Voortgangsbalk in Excel

Excel tips

Een voortgangsbalk in Excel toont visueel hoever iets is gevorderd. Wanneer Excel bijvoorbeeld wordt gebruikt voor het bijhouden van een todo lijst of een projectplanning toon je de voortgang van een onderdeel of voor het totaal. Wanneer een cel een percentage bevat kun je in deze cel een balk tonen die de voortgang weergeeft. Kopiëren […]

Keuzelijst in Excel

Excel tips

Een keuzelijst in Excel is een must om ervoor te zorgen dat gegevens op een eenduidige manier worden ingevoerd. Wanneer in bijvoorbeeld een actielijst de status van een onderdeel de ene keer als “Open” wordt aangegeven en de andere keer als “Todo” is het heel lastig om een totaaloverzicht te genereren. Ook een lijst filteren […]

Lettertype instellen in Excel

Excel tips

Een lettertype instellen in Excel is niet altijd nodig. Standaard heeft Excel het standaard lettertype Calibri. Op zich geen lelijk lettertype, maar de kans is groot dat dit niet het lettertype is van je huisstijl. Om te voorkomen dat bij elk nieuw spreadsheet de lettertypes handmatig worden gewijzigd, kun je er beter voor zorgen dat […]

Excel titels blokkeren

Excel tips

Met de optie Excel titels blokkeren zorg je ervoor dat de bovenkant van Excel vast blijft staan. Wanneer een Excel werkblad uit veel regels bestaat en deze langer is dan één scherm of A4 is het altijd zoeken welke gegevens nu bij welke kolom horen. De oplossing is heel eenvoudig, zet de titels van een […]

1 2 3