FAQ

Hoe vervaltermijnen verwerken

FAQ

Een voorbeeld spreekt het meest tot de verbeelding. Dus hoe moet je de uren invoeren van de jaren ervoor? Voorbeeld verwerken vervaltermijnen verlof Iemand werkt 4 dagen per week (8 uur per dag) Werkweek is dus 32 uur Fulltimer krijgt 25 vrije dagen (200 uur) Deze werknemer dus 32/40 * 200 = 160 uur per […]

Bijzonder verlof op verlofkaart

FAQ

Is het mogelijk om bijzonder verlof te registreren? Denk hierbij aan begrafenis, geboorten, huwelijk etc. Allemaal dagen dat iemand er niet is, maar niet van het verlof afgaan. Dat kan, op deze pagina laten we zien hoe. De verlofkaart is in eerste instantie bedoeld om de opgenomen dagen te registreren. Alle uren die in de […]

Hoe delen van uren invullen

FAQ

Wanneer een werknemer niet een heel uur opneemt als verlof kan ook een gedeelte van een uur worden ingevoerd. Hierbij is het belangrijk om het juiste decimaal teken te kiezen. Meestal is dit een komma. VoorbeeldIemand neemt een half uur verlof. Vul dat bij 0,5 in op de desbetreffende dag. Iemand neemt 4 uur en […]

Extra compensatiedagen

FAQ

Toelichting hoe je extra compensatiedagen, van bijvoorbeeld overwerk, kunt verwerken in de Excel verlofkaart

Verschil vakantiekaart, vakantieplanner en verlofberekenaar?

FAQ FAQ FAQ

Wat is het verschil tussen vakantiekaart, vakantieplanner en verlofberekenaar? Bij het registreren van verlof en vakantie spelen een aantal zaken een rol: wie is wanneer op vakantie, is de afdeling wel/niet onderbezet? Hoeveel vakantie-uren bouwt een werknemer op? Hoeveel uren heeft iemand opgenomen en waar heeft hij nog recht op? Voor elk van bovenstaande vragen […]