Functionaliteiten Verlofkaart Excel

In de handleiding van de Verlofkaart in Excel worden alle mogelijkheden uitgebreid toegelicht. Op deze pagina per mogelijkheid een korte toelichting zodat je precies kunt zien of dit product is wat je zoekt.

Functionaliteiten

  • Vastleggen compensatie voor overwerk
  • Opbouw wordt automatisch berekend
  • Totaal per bedrijf

Vastleggen compensatie voor overwerk

Wanneer een werknemer extra uren heeft gewerkt die gecompenseerd mogen worden, worden deze uren toegevoegd aan het opgebouwd saldo. Wanneer de uren worden opgenomen, zal een afboeking op het saldo verlofdagen plaatsvinden. Zo ontstaat maar één saldo per persoon dat altijd up-to-date is.
Overwerk registreren op verlofkaart

Opbouw wordt automatisch berekend

Per medewerker vul je het contract in. Aan de hand van het contract van een medewerker en het aantal dagen bij een full-time contract wordt exact het aantal dagen uitgerekend.
percentage verlofdagen naar rato

Op basis van het percentage dienstverband en de normale opbouw bij een volledig dienstverband wordt de opbouw berekend. Hierbij kunnen ook per persoon extra uren worden vastgelegd voor leeftijd of dienstjaren.
Automatisch berekenen verlofdagen

Totaal per bedrijf

Door in een apart Excel werkblad vakantiekaarten van de werknemers te koppelen, wordt een overzicht per bedrijf of afdeling zichtbaar. In juni van een jaar is dan al te zien wie nog teveel dagen over heeft en dus kan worden gevraagd meer vakantie op te nemen. Zo wordt voorkomen dat in oktober blijkt dat een werknemer zijn dagen heeft opgespaard.
Totaaloverzicht verlof per bedrijf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *