Beschrijving

Vakantiekaart 2018 in Excel

Een vakantiekaart voor de vastlegging en het beheer van vakantiedagen:

  • Excel sjabloon voor vastleggen verlofdagen en vrije dagen
  • Voldoet aan regels verlof per 01-01-2012
  • Eén verlofkaart per werknemer en totaaloverzicht
  • Vakantieplanner 2018 is toegevoegd aan het product
  • De vakantiekaart is te bestellen via het bestelsysteem
  • Het volledige pakket wordt geleverd (zie onderdeel productgegevens)